Na podstawie starych map można odtworzyć dokładny historyczny przebieg tego etapu, prowadzącego z Górnych do Dolnych Łużyc. Trasa wiedzie przez okolicę o zmiennym charakterze. Po drodze przekraczamy Łuk Mużakowa (Muskauer Faltenbogen), morenę czołową o kształcie przypominającym podkowę, porośniętą lasami, pokrytą polami, stawami oraz nielicznymi pagórkami.

Wegbeziehungen zwischen Muskau und Sorau (Sächsisch Churfürstliche Postkarte, 1730, www.deutschefotothek.de)

Układ dróg pomiędzy Mużakowem a Żaganiem (Książęco-Elektorska Mapa Pocztowa Saksonii, 1730, www.deutschefotothek.de)

Dla opisanej poniżej, w dużym stopniu nawiązującej do historycznej, trasy istnieje wiele alternatyw: z jednej strony można wybrać (na mapie oznaczona przerywaną linią) drogę prowadząca przez doszczętnie zniszczony w czasie II wojny światowej Trzebiel (niem. Triebel, pozostałości murów miejskich, ruina dworku), z drugiej czerwony szlak rowerowy (uwaga! na powyższej mapie będziemy go szukać daremnie! : ). Szlak o łącznej długości 47 km najpierw prowadzi wzdłuż Nysy po polskiej stronie w kierunku północnym do miejscowości Buczyny (skansen), aby następnie skierować się na wschód do Niwicy. Do miejscowości Suchleb trasa odpowiada zatem poniżej opisanej. Od wsi Suchleb przebiega ona przez Miłowice i Olbrachtów (gotycki kościół), aby od strony południowej dotrzeć do Żar.

Trzebiel, Stadtbefestigung

Trzebiel, obwarowania miejskie

Po przekroczeniu Nysy oraz zaczepieniu o przygraniczne targowisko w Łęknicy (niem. Luknitz, serb.- łuż. Łuknica) na odcinku ok. 2 km podążamy ul. 1 Maja do rozwidlenia w kierunku Bronowic, gdzie skręcamy w prawo, kierując się do Nowych Czapli. Po przejechaniu 3 km dojeżdżamy do Czapli (niem. Tschöpeln). Na tym odcinku, po raz pierwszy na trasie do Warszawy, droga zahaczy o obszar Śląska.

Jadąc przez Włostowice (Roßnitz) po 6 km docieramy do wsi Niwica (niem. Zibelle, serb.- łuż. Cybalin). Niwica wraz z kilkoma innym wsiami tworzyła należącą do władztwa terytorialnego Mużakowo górnołużycką eksklawę, oddaloną o zaledwie 1,5 km od przebiegającej na północy granicy z Dolnymi Łużycami. Dziś zrujnowane dobra rycerskie w Niwicy Górnej nabył w 1921 roku, w rok po przyznaniu mu nagrody Nobla, chemik i fizyk Walther Nernst. Naukowiec mieszkał tutaj od czasu przejścia na emeryturę do swojej śmierci w 1941 roku, oddając się hodowli karpi w okolicznych stawach. W 1992 roku dla uczczenia jego osoby na fasadzie budynku w centrum miejscowości umieszczono tablicę pamiątkową.

Na dalszych 5 km trasa wiedzie do Mieszkowa (niem. Beinsdorf), gdzie znajdują się ruiny klasycystycznego dworu z początków XIX w., jedynego zachowanego w górnołużyckiej eksklawie.

Landschaft bei Mieszków (Quelle: google streetview)

Krajobraz w okolicach Mieszkowa (Źródło: google streetview)

Po pokonaniu kolejnych 3 km dojeżdżamy do Jędrzychowic, und man kommt nach Jędzychowice (Hennersdorf). Po minięciu miejscowości przecinamy drogę krajową nr 18 łączącą Wrocław z Berlinem. Po kolejnych 3 km docieramy do Cisowej (niem. Zeisdorf), a tym samym do należącego w dobie baroku do Saksonii władztwa terytorialnego Sorau (Żary).

Kolejne etapy w drodze do Żar to po przejechaniu 2 km Boruszyn (niem. Eckartswalde), po pokonaniu kolejnych 3 km Suchleb (niem. Zuglebe) oraz po jeszcze 5 km Sienawa Żarska (Schönewalde). Stąd do samych Żar pozostały już tylko 4 km.

 

 

Linki:

www.zary.pl

www.powiatzary.pl