Wyłączenie odpowiedzialności
1. Treść portalu
Pomimo starannej kontroli treści nie przejmujemy odpowiedzialności za treści zewnętrznych linków. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiadają wyłącznie ich operatorzy. Staramy się, aby niniejsza oferta internetowa była stale aktualna i prawidłowa pod względem treści. Pomimo to nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia błędów. Nie przejmujemy odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość pod względem treści oraz za kompletność informacji zamieszczonych na stronie internetowej, chyba, że błędy zostały wprowadzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Dotyczy to ewentualnych szkód o charakterze materialnym lub niematerialnym, poniesionych przez osoby trzecie, które zostały spowodowane korzystaniem z niniejszej strony internetowej.
Autor zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia wybranych elementów lub całości portalu internetowego bez konieczności powiadamiania o zmianach użytkowników. To samo dotyczy czasowego lub ostatecznego wyłączenia dostępności portalu.
2. Odnośniki i linki
Na stronie www.dresden-warszawa.eu znajdują się odnośniki do innych stron, na których treść autorzy nie mają wpływu i za które nie ponoszą odpowiedzialności.
Za treść innych stron odpowiadają ich twórcy i użytkownicy. Treść tych stron nie została sprawdzona pod kątem legalności. Ciągła kontrola informacji na stronach, do których umieściliśmy linki nie jest jednak możliwa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa odnośniki do tych stron zostaną usunięte natychmiast po jego ujawnieniu.
3. Prawo własności intelektualnej
Treść strony internetowej, w tym wszelkie informacje, logo i inne oznaczenia chronione są obowiązującym prawem własności intelektualnej i stanowią wyłączną własność Agnieszki Gryz-Männig i Franka Männiga. Fragmenty strony internetowej mogą być kopiowane i drukowane wyłącznie do użytku prywatnego w celach niekomercyjnych. Wszystkie ostrzeżenia dotyczące ochrony praw własności lub innych praw muszą być respektowane. Dokumenty oraz obrazy nie mogą być przepisywane, kopiowane, pobierane, modyfikowane lub w inny sposób dystrybuowane w celach komercyjnych bez zgody Agnieszki Gryz-Männig i Franka Männiga.
Autorzy dokładają wszelkiej staranności, aby zapewnić respektowanie prawa własności intelektualnej wykorzystanych zdjęć i tekstów niepochodzących od autorów. Użytkownicy portalu są zobowiązani do respektowania praw własności intelektualnej.
4. Google Analytics / Cookies
Cookie to mały plik, który zapisuje się na komputerze podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej. W trakcie ponownej wizyty na tej stronie internetowej, dane są pobierane z pliku cookie, a strona rozpoznaje plik cookie. Celem tej technologii i uzyskanych informacji jest poprawa działania strony internetowej dla użytkownika.
Używamy sesji plików cookie, aby uzyskać informację na temat liczby odwiedzających naszą stronę użytkowników. Używamy również trwałych plików cookie, które pochodzą z innych witryn, czyli cookies Google Analytics, aby dowiedzieć się, jak użytkownicy poruszają się po naszych stronach internetowych, która treść jest dla nich najbardziej interesująca i na jak długo użytkownik zatrzymuje się na określonej treści.
Przetwarzamy dane zebrane za pomocą plików cookie wyłącznie w celach statystycznych, ale tylko w formie zbiorczej, tak że nie jest możliwa identyfikacja użytkownika, przy diagnozowaniu problemów na naszym serwerze, przy administrowaniu naszą stroną internetową oraz do informowania na temat naszych produktów i usług.
Większość przeglądarek internetowych zezwala na pliki cookies. W każdej chwili można usunąć lub odrzucić cookies. Jeśli chcesz usunąć lub odrzucić pliki cookie w urządzeniu, możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat jak kontrolować, usunąć lub odrzucić pliki cookies w przeglądarce internetowej, należy zapoznać się z tą stroną internetową: www.aboutcookies.org.