Uniejów – dzwonnica przy Kolegiacie

Uniejów – dzwonnica przy Kolegiacie

Uneievo zostało po raz pierwszy wymienione w bulli papieskiej Innocentego II w 1136 roku. Historia miasta jest nierozłącznie związana z arcybiskupami z oddalonego o 120 km Gniezna. Prawa miejskie Uniejów otrzymał najprawdopodobniej około 1280 roku, co zalicza go do jednego z najstarszych miast Polski. Założycielem miasta był Jakub Świnka.

Działalność budowlana arcybiskupów gnieźnieńskich

W czasie sporów z zakonem krzyżackim w roku 1331 miasto zostało kompletnie zniszczone. Z inicjatywy arcybiskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego zostały wzniesione Kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz w latach 1360-65 zamek obronny, w którym odbywały się kongresy kleru oraz synody diecezjalne. Na ten czas przypada również najświetniejszy okres rozkwitu miasta.

Tomasz Stanisław Wolski

W Uniejowie zatrzymywali się m. in. Władysław Jagiełło, Kazimierz Wielki oraz Władysław Warneńczyk. Natomiast brak informacji na temat pobytu królów z dynastii saskiej – Uniejów leżał bowiem nieco poza szlakami pocztowymi. Wiadomo jednak, że urodzonego w 1700 roku w Uniejowie Tomasza Stanisława Wolskiego August Mocny wyposażył „w niezbędne środki i polecenia“ dla odbycia rozmaitych podróży. W późniejszym okresie Wolski udał się do Palestyny i Persji, a dzięki swoim militarnych osiągnięciom awansował na dowódcę papieskiej floty.

Wzloty i upadki

Die Warta in Uniejów

Warta w Uniejowie

Pożar, jaki wybuchł w 1632 roku zapoczątkował upadek miasta. W czasach wojen nordyckich zamek został spustoszony i zdewastowany. W latach 1736 oraz 1790 nowe pożary strawiły miasto. W toku drugiego rozbioru Polski Uniejów dostał się pod panowanie pruskie. Arcybiskupi stracili również zamek, który po odzyskaniu niepodległości został znacjonalizowany.

W 1836 roku uniejowskie dobra wraz z miastem przeszły w ręce cesarskiego hrabiego Aleksandra Tolla. W związku z cesarskim zwierzchnictwem, w 1870 roku, miasto utraciło prawa miejskie, jednak nie na długo, gdyż w 1919 roku odzyskało je na nowo. Odkryte pod koniec lat 70 XX w. źródła termalne stanowią podstawę pierwszego polskiego uzdrowiska termalnego. Obecnie Uniejów ma 2900 mieszkańców.

 • Schloss Uniejów

  Zamek w Uniejowie

  Zamek z XIV w., w XVII w. przebudowany w stylu renesansowym, w późniejszym okresie poddany przebudowie w stylu klasycystycznym. Kompleks składa się z budynku mieszkalnego, baszty, kaplicy, baszty narożne oraz budynki gospodarcze – dziś mieści się tutaj hotel

 • Park zamkowy zał. w drugiej poł. XIX w., występuje tutaj ok. 60 gatunków drzew i krzewów
 • gotycka Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1349) z barokowym wyposażeniem; barokowy ołtarz z XVII w., znajdują się tutaj sarkofag i relikwie bł. Bogumiła z 1666 r.
 • przy kościele wolnostojąca dzwonnica z ok. 1900 r.
 • późnoklasycystyczny dworek z 1845 r., niegdyś należący do zarządcy zamku, dziś mieści się w nim Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
 • neobizantyjska kaplica grobowa rodziny Tollów, dawnych właścicieli zamku (1885 r.), wybudowana w lesie w pobliżu Uniejowa przy trasie w kierunku Dąbia

Zamek Uniejów
ul. Zamkowa 2
www.termyuniejow.pl

Kasztel Rycerski na Gorących Źródłach”
ul. Zamkowa 6
tel. (063) 2888 950

„Staromiejska“
ul. Rynek 9
tel. (063) 28-88-111

 

Linki:

www.uniejow.pl

www.termyuniejow.pl

http://pawellukaszewicz.com/uniejow/


Wskazówki:

Źródła termalne w Uniejowie

 • Wody termalne znajdują się na głębokości ponad 2000 m, charakteryzują się temperaturą 68°C
 • Występujące minerały: siarka, fluor, jod, rad, kwas metakrzemowy
 • Pozytywny wpływ na zdrowie
 • Kompleks SPA i wellness
 • Pływalnia i basen odkryty
 • Brodzik dla dzieci oraz liczne atrakcje