Gostyń został założony w 1278 roku. Czas rozkwitu miasta przypada na wieki XV i XVI. W drugiej połowie XVI w. Gostyń był znaczącym centrum reformacji w Wielkopolsce. Zürner w swoim wydanym dla wygody podróżnych w 1738 roku przewodniku nadmienia: „Jadąc z Warszawy podróżny napotka w Gostyniu pierwszą, a jadąc z Drezna ostatnią niemiecką oraz dobrą gospodę, gdzie zaopatrzenie jest w miarę przyzwoite.”

Gostyń - Philippinerkloster auf dem heiligen Berg

Gostyń – Klasztor Filipinów na Świętej Górze

Bazylika na Świętej Górze

Najważniejszym pomnikiem architektury Gostynia jest Bazylika na Świętej Górze. W miejscu sięgającego XV wieku kultu maryjnego, przyciągającego licznych pielgrzymów, w latach 1675-1698 powstała barokowa świątynia wzniesiona według projektu włoskich architektów. W 1668 roku na Świętej Górze została założona Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri. W latach 1726-1728 założenie architektoniczne zostało rozszerzone o kopułę oraz o budynek klasztoru (1732-1736).

Wojna siedmioletnia

W 1761 roku, w czasie wojny siedmioletniej, pod Gostyniem rozegrało się jedno ze starć pomiędzy Rosją a Prusami. W wyniku drugiego rozbioru Polski, w 1793 roku, Gostyń znalazł się w granicach tzw. Prus Południowych, w 1807 roku został wcielony do Księstwa Warszawskiego, aby w 1815 roku powrócić do Prus. Do chwili odzyskania niepodległości w 1918 roku Gostyń był ważnym ośrodkiem ruchu narodowościowego.

Druga wojna światowa

6 września 1939 roku niemieckie wojska zajęły Gostyń. Kilka tygodni później, 21 października 1939 na rynku hitlerowski okupant rozstrzelał 30 mieszkańców Gostynia i okolic. W dalszym przebiegu wojny, w czerwcu 1942 r. w Dreźnie rozstrzelono kolejnych 12 opozycjonistów z Gostynia. Te tragiczne i niechlubne wydarzenia stały się bodźcem dla zapoczątkowanej w 1976 roku i trwającej do dzisiaj ścisłej współpracy obu miast.

Wraz z przejęciem miasta przez sowiecką armię dnia 27 stycznia 1945 r. zakończył się okres okupacji niemieckiej. Począwszy od 1990 roku Gostyń z sukcesem kreuje nowy wizerunek miasta.

Ratusz w Gostyniu (1912)

Ratusz w Gostyniu (1912)

• Kościół pw. Św. Małgorzaty (najstarszy budynek w mieście)
• Bazylika Świętogórska (perła baroku)
• Kościół pw. Św. Ducha
• Ratusz
• Muzeum

Margarethenkirche (1468)

Kościół pw. Św. Małgorzaty (1468)

Hotel Restauracja „Cukropol”
ul. Hutnika 14, 63-800 Gostyń
www.cukropol.pl

Hotel Restauracja „Podleśna”
ul. Sportowa 1, 63-800 Gostyń
www.podlesna-gostyn.pl

Zajazd „Pod Wiwatem”
Krajewice 105, 63-800 Gostyń
www.zajazdpodwiwatem.emeteor.pl

Pałac Gola
Gola 62, 63-800 Gostyń
www.palacgola.com.pl