„Nowa Elektorsko-Saksońska Mapa Pocztowa“ (oryg. „Neue Chur Saechsische Post Charte“) z 1730 roku autorstwa A. F. Zürnera przewiduje na tym etapie przejazd przez miejscowości Kühnigt (dzisiaj dzielnica Hoyerswerdy), Burg, Neustadt oraz Mühlrose. Ponadto Hoyerswerda stanowi punkt startu dla podróżnych, którzy zdecydują się na alternatywną historyczną trasę przez Spreewitz, Schleife i Zelz omijającą Mużakowo (Bad Muskau) i wiodącą przez Trzebiel (Triebel) do Żar (Sorau). Wydobycie węgla brunatnego w kopalniach odkrywkowych przez ostatnie dziesięciolecia kompletnie zmieniło tutejszy krajobraz. Dzisiaj ten region to cechujące się bogactwem zbiorników wodnych oraz lasów „Pojezierze łużyckie“ („Lausitzer Seenland“).

Spree in Neustadt

Szprewa w Neustadt

Aby pokonać rowerem odcinek trasy do Mużakowa (Bad Muskau), najlepiej wybrać fragment Żabiego Szlaku Rowerowego, okrężnego szlaku o łącznej długości 260 km prowadzącego przez Górne Łużyce. Szlak ten wiedzie przez miejscowości Burg, Neustadt, Rohne, Schleife oraz Kromlau do Bad Muskau, nadal w znacznej mierze pokrywając się z przebiegiem trasy barokowej.

Hoyerswerdę opuszczamy w kierunku wschodnim, udając się do utworzonego zaledwie kilka lat temu jeziora Scheibesee, które powstało w miejscu dawnej wsi Scheibe. Na wysokości jeziora natrafiamy na Żabi Szlak Rowerowy. Po przejechaniu 9 km dojeżdżamy do wsi Burg (serb.- łuż. Bórk). W kierunku Burghammer (serb.- łuż. Bórkhamor) na odcinku 4 km droga prowadzi również wzdłuż utworzonego w miejscu dawnej kopalni odkrywkowej jeziora Bernsteinsee. Nazwa wywodzi się od istniejącej tutaj od czasów późnego średniowiecza młotowni Raseneisen, napędzanej węglem drzewnym pochodzącym z okolicznych, niegdyś rozległych, lasów.

Kirche in Schleife

Kościół w Schleife

Do następnego przystanku, położonej nad Szprewą 400-osobowej wsi Neustadt (serb.- łuż. Nowe Město) jedziemy najpierw na odcinku 3 km wzdłuż Małej Szprewy (die Kleine Spree), po lewej stronie mijamy Spreewitz (serb.- łuż. Šprjejcy), aby kolejne 4 km w górę rzeki pokonać po Nadszprewskim Szlaku Rowerowym (Spreeradweg). Przecinamy Szprewę i opuszczamy Nadszprewski Szlak Rowerowy. W dalszym przebiegu trasy, na odcinku 8 km, przejeżdżając przez urocze i idylliczne wioski Mulkwitz (serb.-łuż. Mułkecy) oraz Rohne (serb.-łuż. Rowno), podążamy do miejscowości Schleife (serb.-łuż. Slepo). Wieś Schleife, o której pierwsza wzmianka pojawiła się w 1272 roku, stanowi centrum kultury serbołużyckiej w północnej części Górnych Łużyc. Najstarszym zachowanym zabytkiem jest późnogotycki kościółek z XIV w.

Nasza droga wiedzie dalej do miejscowości Halbendorf (serb.- łuż. Brězowka), oddalonej o ok. 3 km od Schleife, skąd pokonując kolejne 3 km, udajemy się do Kromlau (serb.- łuż. Kromola) stanowiącego dzisiaj dzielnicę Gablenz. W dobie baroku obie miejscowości stanowiły śląską eksklawę. Początek XVIII stulecia to okres zawirowań wokół zmian własnościowych dotyczących Kromlau, w które obok księcia Ferdynanda Lobkowica władcy Żagania (Ferdinand von Lobkowitz auf Sagan) zamieszany był również elektor saski i polski król August Mocny. W późniejszym czasie, w 1804 roku, miejscowość zakupił elektorsko-saski premier podporucznik Karl Gottfried von Rabenau i zlecił przebudowę dworku. W 1844 roku nowy właściciel, Friedrich Hermann Rötschke, zaczął tworzyć, dzisiaj rozciągający się na powierzchni 160 ha, park krajobrazowy, na terenie którego oprócz dworku znajdują się również most Rakoczego (Rakotzbrücke) oraz dom kawaleryjski (Kavaliershaus). Liczne spośród zasadzonych w latach 1845 do 1870 tulipanowców, buków pospolitych, buków zwyczajnych odmiany zwisającej oraz purpurowej, jak również lip szerokolistnych można podziwiać do dzisiaj. W późniejszym okresie flora parku została wzbogacona licznymi różanecznikami. To właśnie one dzisiaj nadają parkowi dendrologicznego charakteru.

Herrenhaus im Kromlauer Park

Dworek w parku w Kromlau

Pozostałe do Bad Muskau (serb.-łuż. Mužakow) 7 km można pokonać udając się drogą wiodącą przez Gablenz (serb.-łuż. Jablonc) lub przez Krauschwitz (serb.-łuż. Krušwica).

 

Linki

www.spreetal.de

www.schleife-slepo.de

www.halbendorf.de

www.njepila-hof-rohne.de

www.kromlau-online.de

www.krauschwitz.de